بیت کوین هر روز در حال جابجا کردن رکوردهای جدید است و شبکه این رمزارز پس از ۱۱ سال، همچنان بدون وقفه به مسیر خود ادامه میدهد. درحال حاضر تعداد بیت‌کوین‎های استخراج شده به بیش از ۱۸.۳ میلیون واحد رسیده است.

اگر برای شما هم جالب است که چرا این عدد اهمیت دارد، باید بدانید که تنها نزدیک به ۲.۷ میلیون واحد دیگر تا ۲۱ میلیون سکه قابل استخراج بیت‌کوین، فاصله داریم. به‎عبارت دیگر، آخرین بیتکوین‎ها درحال استخراج هستند!

image