اتریوم نام شبکه ایست غیرمتمرکز که کلیه تراکنش‌های اتر بر روی آن ضبط و ذخیره می‌شود. اتریوم در اواسط سال ۲۰۱۳ توسط فردی به نام ویتالیک بوترین راه اندازی شد.

اتر نام کوین اتریوم است که بیشتر افراد آن را با اتریوم اشتباه می‌گیرند.اتریوم بستری را فراهم می‌کند تا شما بتوانید قراردادها را به‌صورت هوشمندانه و بدون نیاز به تأیید شخص ثالث، به انجام برسانید. قرارداد‌های هوشمند به قرارداد‌هایی گفته می‌شود که صرفاً با تحقق یک سری شرایط امکان پذیر هستند. به‌عنوان مثال شما در فضای واقعی برای خرید ماشین باید از طریق نمایشگاه‌های اتومبیل اقدام کنید.

image