با تصویب طرح اخراج برخى از شركتهاى چينى از ليست بازار سهام امريكا ، سهام علی بابا در ریزش سنگین قرار دارد ❗️
#چین #امریکا #جنگ تجاری

image