افغانستان برای افزایش نمودار رشد اقتصاد خود به بیت کوین روی آورده است.
افغانستان به دنبال تقویت اقتصاد بیمار خود با بیت کوین است.

در جلسات سالانه بهار هیئت های دولت گروه جهانی بانک و صندوق بین المللی پول در واشنگتن ، خلیل صدیق ، فرماندار بانک مرکزی افغانستان ، به آسیا تایمز گفت که افغانستان ممکن است یک پیوند رمزنگاری مستقل را صادر کند که از فناوری بلاک چین استفاده کند. . هدف جمع آوری 5.8 میلیارد دلار برای حمایت از بخش های مهم معدن ، انرژی و کشاورزی کشور است.

image